Wie is de vroedvrouw?

Een vroedvrouw is een persoon die – na regelmatige inschrijving voor de opleiding als vroedvrouw, passend erkend in het land waar de opleiding wordt ingericht – de voorgeschreven cyclus van cursussen voor vroedvrouw met succes heeft voltooid en de vereiste kwalificaties heeft behaald om te worden geregistreerd, en/of de wettelijke vergunning heeft verkregen om als vroedvrouw aan de slag te kunnen gaan.

De vroedvrouw wordt erkend als een verantwoordelijke en betrouwbare deskundige die vrouwen begeleidt en hen de nodige steun, zorg en advies verleent tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamperiode. Zij begeleidt zelf bevallingen onder eigen verantwoordelijkheid en verstrekt de nodige zorgen aan pasgeborenen en zuigelingen. Deze zorg omvat preventieve maatregelen, het aanmoedigen van normale bevallingen, het opsporen van complicaties bij moeder en kind. Zij is in staat spoedingrepen uit te voeren, zorgt voor eventuele doorverwijzing naar andere medische zorgverleners of andere passende voorzieningen.

De vroedvrouw heeft een belangrijke taak als raadgever op het vlak van de gezondheidszorg en -opvoeding, niet alleen voor de vrouw, maar ook voor het gezin en de gemeenschap. Dit werk dient ook zwangerschapszorg en voorbereiding op het ouderschap te omvatten en kan uitgebreid worden tot vrouwelijke gezondheidszorg, seksuele gezondheid en voorlichting en kinderverzorging.

Een vroedvrouw kan haar beroep om het even waar uitoefenen – thuis, in het ziekenhuis, het moederhuis, medische centra, enz.

Deze international definitie van de vroedvrouw werd goedgekeurd door de International Confederation of Midwives (ICM) Council meeting, 19 juli 2005, Brisbane, Australië. Vervangt het ICM “Definition of the Midwife” 1972 en de wijzigingen van 1990.

De vroedvrouw in België…

De vroedvrouw is een deskundige op het gebied van zwangerschap, bevalling en kraamperiode. Zij is medisch geschoold en dé expert bij uitstek om de normale zwangerschap en bevalling en het normale kraambed te begeleiden.
Meer en meer vroedvrouwen bieden ook zorgen voor de zwangerschap. U kunt bij de vroedvrouw terecht met vragen over fertiliteit en familieplanning.

Tijdens de zwangerschap, de bevalling en de kraamperiode controleert de vroedvrouw de gezondheid van moeder en kind. Na een grondige, zelfstandige opleiding (3 jaar in Vlaanderen, 4 jaar in Wallonië) is de vroedvrouw door haar medische kennis bevoegd om de juiste onderzoeken te doen en adviezen te geven. Ook wanneer de zwangerschap niet zo vlot verloopt door het optreden van complicaties of wanneer de zwangerschap misschien eindigt in een miskraam, kan de vroedvrouw je met empathie verzorgen en begeleiden. Zij verwijst je, indien nodig, door naar de gynaecoloog. De vroedvrouw streeft naar een optimale samenwerking met andere beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg om je steeds de beste zorgen te kunnen aanbieden. Ook als de zwangerschap of de bevalling anders lopen dan verwacht en het wiegje leeg blijft, kan de vroedvrouw heel wat voor jou betekenen. De vroedvrouw kan ook extra ondersteuning bieden wanneer je – al dan niet gepland – de zorg voor je kindje op jonge leeftijd opneemt of als je er alleen voor staat.

Voorts begeleidt en ondersteunt de vroedvrouw je ook bij de bevalling zelf.
De vroedvrouw staat je bij zowel bij de keuze voor een thuisbevalling als bij een bevalling in het ziekenhuis of in een geboortehuis.

De vroedvrouw neemt ook de medische zorgen op zich na de geboorte en biedt steun en informatie aan (kersverse) ouder(s) in de kraamperiode, onder andere bij begeleiding van borstvoeding. Dit kan zowel thuis als in het ziekenhuis.

De vroedvrouw benadert zwangerschap, bevalling en kraamperiode vanuit een holistische filosofie. Dit betekent dat zij naast de medische controles ook ruime aandacht besteedt aan de psychologische, emotionele en sociale aspecten van zwanger zijn, bevallen en van de kraamtijd. De vroedvrouw is dus niet enkel een medische deskundige, maar begeleidt aanstaande ouders tevens door het geven van informatie en ondersteuning. Daarnaast is de vroedvrouw ook een vertrouwenspersoon en een warm rustpunt, een zeer belangrijk gegeven tijdens deze heel bijzondere periode in je leven!

De vroedvrouw in Vlaanderen: klik door naar www.vroedvrouwen.be

De vroedvrouw in Wallonië: klik door naar www.sage-femme.be en www.sages-femmes.be.